сряда, 18 април 2012 г.

направи си приказка - ЖЕРАВЪТ И ГРИВНАТА

По проект ПРИКАЗКИ В БИБЛИОТЕКАТА - отворени врати на читалищните библиотеки (осъществяван със субсидия от Национален фонд КУЛТУРА), Група за детски театър КАМИЛА провокира децата сами да съчинят приказка. Използваме наш вариант на приказните карти на Проп. Това например е нашата карта за СТРАШИЛИЩЕ НЕВИЖДАНО. Нарисува я художникът Огнян Балканджиев.Днес с децата от русенското училище "Ангел Кънчев" съчинихме тази приказка

ЖЕРАВЪТ И ГРИВНАТА


Жеравът и вълшебната гривна

Имало едно врема един жерав. Като се върал от топлите страни той започнал да поправя старото си гнездо – мъкнал клонки и треви и ги подреждал. Веднъж забелязал на брега някакво блестящо колело – това била гривната на принцесата на тази страна. Жеравът много я харесал и я занесъл в гнездото си, за да го украси.
А в кралството всички търсели гривната – любимият накит на принцесата - и тя направо се разболяла от мъка. Кралят обещал голяма награда.
В двореца живеел един папагал, който уж бил приятел на жерава, но всъщност му завиждал за свободния живот и за това, че може всяка година да отлита на юг.
Веднъж, когато били пуснали папагала да полети с вързан за крака му копринен конец, той се отбил до гнездото на жерава и видял гривната. Веднага я познал, но не казал на жерава, а побързал да се върне в двореца и да докладва на краля. Не му стигнала наградата, ами разказал, че жеравът знае, че без гривната принцесата ще умре и нарочно я откраднал.
Кралят имал един ужасен сфинкс – той имал тяло на лъв, глава на жена с ужасна човка и железни криле. “Иди да убиеш жерава и да върнеш гривната на принцесата!” заповядал му кралят.
В това време жеравът, без нищо да подозира, ловял риба в реката. Хванал една рибка и тъкмо да я погълне тя му казала:
- Пощади ме и ще ти открия страшна тайна! - и рибката разказала на жерава за гривната, коварството на папагала и ужасния сфинкс. – Можеш да победиш чудовището само с вълшебния меч на краля, който е скрит в подводното царство – в тайните тунели на изненадите. Следвай ме и ще ти ги покажа.
В тайните тунели на изненадите жеравът намерил вълшебния меч и много се зарадвал, но в момента, в който го мушнал под крилото си – изведнъж разбрал, че вълшебната му сила е изчезнала – ето това била изненадата на тунелите!
Навън рибката отново помогнала на жерава – казала му да носи на крилото си гривната, когато тръгне на бой със сфинкса.
Когато сфинксът срещнал жерава, той видял вълшебния меч и се изплашил – не знаел, че силата му е изчезнала – и предложил на жерава да премерят сили на канадска борба. Жеравът приел и подал крилото с гривната – то изглеждало като перце пред могъщото желязно крило на сфинкса. Но тогава гривната изведнъж придала страшна сила на жерава и той победил!
Добрият жерав разбрал, че без гривната принцесата може да умре и отлетял към двореца. Върнал гривната на принцесата и тя веднага оздравяла!
А дали жеръвът се превернал в красив принц и се оженил за принцесата !? Или тя му подарила скъпоценния накит и чрез него той намерил най-прекрасната жеравка...???
Не знаем – доизфантазирайте си вие.

Няма коментари:

Публикуване на коментар